OKÓLNIK nr 2/2002

z dnia 19 czerwca 2002

 Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Bydgoszczy informuje, że w dniu 12 czerwca br. odbyło się zebranie Zarządu, a w dniu 17 czerwca br. zebranie Zarządu poszerzone o Prezesów dyrygentów i kapelmistrzów.

Ustalenia:

Muzyce i Pieśni Cześć